Historia

Förmodligen tänker de flesta av oss på skraplotter när vi hör ordet lotteri. Men ett lotteri kan arrangeras på flera olika sätt. Exempelvis är roulette och bingo två olika typer av lotterier enligt svensk lagstiftning. Gemensamt för lotterierna är att slumpen avgör vem som vinner eller inte. Många av dessa spelformer har en lång historia bakom sig och lever fortfarande vidare tillsammans med nya varianter av lotterier som skraplotter och spelautomater.

I denna artikel koncentrerar vi oss på den lotteriform där man köper olika slags lotter som antingen har ett nummer eller som skrapas och dess historia.

Historia om lotterier

Spelförbud under perioder

Makthavarnas förhållningssätt till spel har varierat genom århundradena. Under vissa perioder har spel till och med varit helt förbjudet, och under andra har förbudet gällt endast vissa spelformer. Detta har självklart också påverkat lotterierna som kommit och gått beroende på kungars och regeringars inställning till spel.

Samla in pengar till statskassan eller speciella ändamål

Att använda lotterier till att samla in pengar till olika ändamål både är och har varit populärt genom tiderna. Under en period på mitten av 1700-talet startades exempelvis ett lotteri för byggandet av Trollhätte Kanal. Samma århundrade försökte man också finansiera pommerska kriget med hjälp av lotteriintäkter.

Idag har vi bland annat statliga Svenska Spel som sponsrar idrottsrörelsen och vars överskott går till statskassan. Miljonlotteriet stöder IOGT-NTO och Folkspel som ger ut Sverigelotten stöder föreningslivet. Dessa är bara tre exempel av flera där lotteripengarna går till ett speciellt ändamål.

Fenomenet att med hjälp av lotterier dra in pengar till olika projekt har inte bara förekommit i Sverige. Det kända operahuset i Sydney som numer finns med på världsarvslistan kunde färdigställas tack vare intäkter från lotterier. Kinesiska muren är ett annat exempel. Det sägs nämligen att muren finansierades av pengar som genererades från nummerspelet Keno, som visserligen inte riktigt kvalificerar in sig bland lotter, men väl bland lotterier.

Första lotteriet

Lottens historia i Sverige sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan på 1600-talets allra sista år, 1699, anordnades ett lotteri för att samla in pengar åt mindre bemedlade i samhället. Självklart hade dock kungen först givit sin välsignelse till projektet.

Kungliga nummerlotteriet 1771

Från 1700-talets början blev det vanligt att kungen gav tillstånd till olika lotterier, men mot slutet av seklet hade kung Gustaf den 3:e insett den ekonomiska potentialen med lotterier och skapade det Kungliga nummerlotteriet 1771. Nummerlotteriet kom sen att anordna ett lotto-liknande spel med fast vinstplan ända fram till 1841 då spel förbjöds.

Som lite kuriosa kan nämnas att nationalskalden Carl Michael Bellman från år 1776 fram till sin död 1795 var sekreterare i lotteriet, vilket blev en räddning för hans ekonomi som kollapsat 1763.

Lotteriernas återkomst

Officiella lotterier återkom till Sverige och har funnits i landet sedan 1897. På den tiden köpte man numrerade lotter och hoppades att just det nummer som fanns på lotten man köpt skulle lottas fram i dragningen. Det var inte heller alltid som dragningen ägde rum dagligen, ibland kunde det gå veckor eller hela månader mellan dragningarna. Därmed kunde det gå lång tid mellan lottinköpet och dragningen innan man fick reda på om man vunnit eller inte.

Skraplotter

Så småningom utvecklades skraplotten, vilket innebar att man med detsamma kunde få reda på om man vunnit eller inte. Det var tack vare John Koza och Daniel Bower som skraplotten uppfanns 1974 och för för detta och andra insatser har de blivit invalda i Public Gaming Research Institute´s Lottery Industry Hall of Fame.

På 90-talet kom även skraplotter att dyka upp på nätet och sedan 2003 har man även kunnat skrapa lotter som Triss och Tia på Svenska Spels webbplats.

Sedan lotterier uppfanns har utvecklingen gått framåt och lotterierna tycks vara här för att stanna, både på nätet och i butiker.